ДНЗ №8 "Червона квіточка" Соледарська ОТГ
Нормативні документи

Законодавче забезпечення дошкільної освіти

 

1. Дошкільна освіта // Сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita

 

   2. Пошук офіційних документів // Сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa

 

   3. Документи про дошкільну освіту // Сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa?params=&type=npa&key=&from=&to=&num=&category=&tag=doshkilna-osvita

Закони України

 

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VІІІ (зі змінами від 30.03.2020)

- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (зі змінами від 16.01.2020)

Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами від 05.12.2019)

- Закон України "Про дитяче харчування" від 14.09.2006 № 142-V (зі змінами від 23.05.2017)

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від  19.11.1992 № 2802-ХІІ (зі змінами від 07.05.2020 № 587-ІХ)

- Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V (зі змінами від 16.01.2020)

- Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" від 07.12.2017 № 2229-VІІІ (зі змінами від 17.01.2019)

- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18.12.2018 № 2657-VІІІ

- "Конвенція про права дитини" від 20.11.1989 (ратифіковано 02.12.2016)

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" від 24.02.1994 № 4005-ХІІ  (зі змінами від 04.10.2018)

- Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 06.04.2000 № 1645-ІІІ (зі змінами від 06.04.2020)

- Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" від 22.12.1997 (зі змінами від 20.12.2019)

- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16.07.1999 № 996-ХІV (зі змінами від 30.03.2020)

- Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VІ (зі змінами від 04.03.2020)

- Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VІ (зі змінами від 17.10.2019)

-Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 (зі змінами від 30.03.2020)

 

Укази Президента України

Указ Президента України "Про Національну доктрину розвитку освіти"

 

Постанови Кабінету Міністрів України

- Постанова КМУ "Про внесення змін у додаток до постанові КМУ від 30.08.2002 № 1298" від 23.08.2016 № 526

- Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591" від 06.08.2014 № 353 (зі змінами від 04.03.2020)

- Постанова КМУ  "Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад" від 12.03.2003 № 305 (зі змінами від 14.08.2015)

- Постанова КМУ "Про внесення змін до положення про дошкільний навчальний заклад" від 29.07.2015 № 530

- Постанова КМУ  "Про внесення змін до постанови КМУ від 14.04.1997 № 346 і від 14.06.2000 № 963" від 29.07.2015 № 531

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" від 14.06.2000 № 963 (зі змінами від 19.02.2020)

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про освітній округ"

- Постанова КМУ від 10.07.2019 № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11.01.2018

№ 22"

- Постанова КМУ від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту"(зі змінами від 04.12.2019)

- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" від 26.06.2013 № 444 (зі змінами від 26.07.2018)

Накази Міністерства освіти і науки України

Спільний наказ МОНУ та МОЗУ від 06.02.2015 № 104/52 "Про затвердження порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

- Наказ МОН від 28.12.2019 № 1646 "Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти"

- Наказ МОН від 26.02.2020 № 293 "Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти"

- Наказ МОН від 20.03.2020 № 420 "Про внесення змін до наказу МОНУ від 26.02.2020 № 293"

- Наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання"

- Наказ МОН від 01.06.2010 № 521 "Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах"

- Наказ МОН від 21.11.2016 № 1400 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентівдіям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту"

- Наказ МОН від 08.06.2018 № 609 "Про затвердження примірного Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти" 

Листи Міністерства освіти і науки України

- Лист МОН від 20.03.2020 № 6/480-20 "Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти"

- Лист МОН  від 02.07.2019 № 1/9-419 "Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році"

- Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році”

- "Перелік навчальної літератури для використання у закладахдошкільної освіти у 2019/2020навчальному році"

- Лист МОН від 02.09.2016 № 1/9-456 "Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах"

- Лист МОН від 02.09.2016 № 1/9-454 "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах"

- Лист МОН від 25.07.2016 № 1/9-396 "Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах"

- Лист МОН від 15.06.2018 № 1/9-392 "Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти"

- Лист МОН від 01.02.2018 № 1/9-74 "Щодо застосування української мови в освітній галузі"

- Лист МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491 "Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці табезпекижиттєдіяльності у закладах дошкільної освіти"

- Лист МОН від 23.09.2019 № 1/9-598 "Щодо встановлення підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти"

- Лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-766 "Методичні рекомендації щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками"

- Лист МОН від 13.11.2018 № 1/9-691 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

- Лист МОН від 09.12.2019 № 1/9-750 "Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти"

- Лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-765 "Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти"

- Спільний лист МОН від 24.01.2020 №1/9-43 та МОЗ від 24.01.2020 № 26-04/1985/2-20 "Щодо проведення заходів з імунізації"

Лист МОН від 23.04.2020 № 1/9-219 "Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину"

- Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки від 15.12.2016 № 31