ДНЗ №8 "Червона квіточка" Соледарська ОТГ
Результати моніторингу

Аналіз сформованості компетенції дітей 

дошкільного навчального закладу ясел-садка №8 «Червона квіточка»

за 2019-2020 н.р.

    З метою  відстеження  реальних успіхів кожної дитини та  окреслення  кола необхідних навчальних і виховних дій,  згідно  Закону України «Про дошкільну освіту»,  вимог  БКДО, чинних програм, вихователями  2 рази на рік, а вузькими спеціалістами та вихователями старших груп 1 раз на рік проводилася діагностика рівня сформованості компетенції  дітей по всім віковим групам. Аналіз діагностичного обстеження показав, що  майже усі дошкільники мають необхідний їх віку обсяг знань, вмінь та навичок за всіма розділами програми. Матеріли обстеження свідчать, що спостерігається  зростання рівня засвоєння програмового матеріалу майже за усіма лініями розвитку. Але показники, у порівнянні з попереднім роком,  нижчі, що пов’язано з введенням протиепідеміологічних  заходів  березень-травень 2020р.

Показники  компетентності  дітей  раннього віку (І молодша група)

згідно  вимог  програми «Дитина» за  2019 -2020 н.р.

( данні діагностичного обстеження у січні 2020 р.,у відсотках)

 

 

Назва групи

«Зростаємо дужими»

«Дитина у довкіллі»

«Віконечко у природу»

«Мова рідна, слово рідне», «У нас в гостях книжка»

      В

Д

С

НН                 Н

          В

Д

С

НН                  Н

           В

Д

С

НН                  Н

         В

Д

С

НН                 Н

Кульбабка

10

50

40

0

5

60

35

0

20

40

40

0

30/

20

20/

50

25/

30

5/

0

 

«Математична скарбничка»

«Чарівні фарби, талановиті пальчики»

«Граючись зростаємо»

«Музична скарбничка»

 

        В

Д

С

НН                   Н

        В

Д

С

НН                     Н

        В

Д

С

НН               Н

        В

Д

С

НН               Н

Кульбабка

20

20

60

0

20

20

60

0

30

30

40

0

0

55

31

15

Назва групи

Загальні  висновки

                   В

Д

С

Н

Кульбабка

5

50

45

0

                                         

       Згідно проведених зрізів знань, діти раннього віку (І молодшіа група «Кульбабка») справилися  з  вимогами  програми  «Дитина»  на достатньо-середньому  рівні.

     Спостерігається  позитивна  динаміка зростання  достатньо-високого рівня  за усіма розділами: «Зростаємо дужими» на  5 %, «Дитина у довкіллі» на  13%, «Віконечко у природу» на 20%, Мова рідна, слово рідне»на  и 25%, «У нас в гостях книжка» на  24%, «Математична скарбничка» на  20%, «Чарівні фарби, талановиті пальчики» на 10 %, «Граючись зростаємо» на 24%,  «Музична скарбничка» на   %.

Показники  компетентності  дітей  молодшого  віку (ІІ молодші групи)

згідно  вимог  програми «Дитина» за 2019 -2020 н.р.

( данні діагностичного обстеження у січні 2020 р.,у відсотках)

 

 

Назва групи

«Зростаємо дужими»

«Дитина у довкіллі»

«Віконечко у природу»

«Мова рідна, слово рідне», «У нас в гостях книжка»

      В

Д

С

НН                 Н

          В

Д

С

НН                  Н

           В

Д

С

НН                  Н

         В

Д

С

НН                 Н

Ромашка

інклюзивна

0

39

34

27

0

28

17

55

0

0

39

61

0/0

28/

64

33/

22

39/

13

Горобинка

логопедична

0

30

60

10

0

40

30

30

0

40

50

10

0/0

20/

10

60/

40

20/

40

 

«Математична скарбничка»

«Чарівні фарби, талановиті пальчики»

«Граючись зростаємо»

«Музична скарбничка»

 

        В

Д

С

НН                   Н

        В

Д

С

НН                     Н

        В

Д

С

НН               Н

        В

Д

С

НН               Н

Ромашка

0

17

44

39

0

0

17

  83

0

44

56

0

5

16

58

21

Горобинка

10

10

40

40

0

20

50

  30

0

20

50

30

9

18

73

0

Назва групи

Загальні  висновки

                   В

Д

С

Н

Ромашка

0

23

35

42

Горобинка

0

20

50

30

                                         

 

     Діти молодшого дошкільного віку (ІІ молодша інклюзивна «Ромашка»),  виконали вимоги програми «Дитина» на середньо-низькому  рівні, низький рівень простежується   майже за всіма  розділами, високий  рівень  тільки з музичного розвитку. Основною   причиною    низького рівня  - це  діти з ООП та діти, які прийшли до групи у грудні 2019р. Але спостерігається  позитивна  динаміка зростання  достатнього  рівня  за деякими розділами: «Дитина у довкіллі» на  28%, Мова рідна, слово рідне» на  и 15%, «У нас в гостях книжка» на  64%, «Математична скарбничка» на 17%, «Чарівні фарби, талановиті пальчики» на 10 %, «Граючись зростаємо» на 2%, 

    Діти молодшого дошкільного віку (ІІ молодша логопедична група «Горобинка»),  виконали вимоги програми «Дитина» на середньому  рівні, але  теж спостерігається  низький рівень майже за усіма розділами програми. Причиною низького рівня   є діагнози дітей  ЗНМ та  не систематичність  відвідування  дитячого садка. Спостерігається позитивна  динаміка зростання  достатнього  рівня  за усіма розділами: «Зростаємо дужими» на  30 %, «Дитина у довкіллі» на  40%, «Віконечко у природу» на 40%, Мова рідна, слово рідне» на   9%, «У нас в гостях книжка» на  20%, «Математична скарбничка» на  10%, «Чарівні фарби, талановиті пальчики» на 20 %, «Граючись зростаємо» на 20%.

  Показники  компетентності  дітей  середнього  віку

згідно  вимог  програми «Дитина» за 2019 -2020 н.р.

( данні діагностичного обстеження у січні 2020 р.,у відсотках)

 

 

 

 

Назва групи

«Зростаємо дужими»

«Дитина у довкіллі»

«Віконечко у природу»

«Мова рідна, слово рідне», «У нас в гостях книжка»

      В

Д

С

НН                 Н

          В

Д

С

НН                  Н

           В

Д

С

НН                  Н

         В

Д

С

НН                 Н

Барвінок

0

63

37

0

0

37

63

0

0

0

89

11

0/

0

11/

21

74/

55

15/

26

 

«Математична скарбничка»

«Чарівні фарби, талановиті пальчики»

«Граючись зростаємо»

«Музична скарбничка»

 

        В

Д

С

НН                    Н

        В

Д

С

НН                     Н

        В

Д

С

НН                   Н

         В

Д

С

НН                 Н

Барвінок

0

11

63

26

0

0

84

16

0

16

84

0

10

26

45

19

Назва групи

Загальні  висновки

                   В

Д

С

Н

Барвінок

0

11

78

11

                                         

     Діти середнього віку справилися з вимогами програми  на  середньому  рівні. Високий рівень  діти мають тільки з музичного розвитку, а низький рівень розвитку за розділами «Віконечко у природу», «Мова рідна, слово рідне», «У нас в гостях книжка», «Математична скарбничка», «Чарівні фарби, талановиті пальчики». Спостерігається позитивна  динаміка зростання  достатнього  рівня  за деякими розділами: «Зростаємо дужими» на  53 %, «Дитина у довкіллі» на 7%, «Мова рідна, слово рідне» на   2%, «У нас в гостях книжка» на  6%, «Математична скарбничка» на  6%, «Граючись зростаємо» на 6%.

 

Показники  компетентності  дітей  старшого  віку

згідно  вимог  програми «Впевнений старт» за 2019-2020 н.р.

(згідно проведеного діагностування у вересні  2019 р., за кваліметричною  моделлю,

у відсотках)

 

 

 

Назва групи

Здоровязбере-жувальна компетенція

Особистісно-оцінна  компетеція

Родинно-побутова

компетенція

Соціально-комунікативна

компетенція

          В

Д

С

НН                 Н

          В

Д

С

НН                  Н

           В

Д

С

НН                  Н

         В

Д

С

НН                 Н

Рушничок

 

44

31

25

0

0

50

25

25

0

63

25

12

56

25

19

0

Капітошка

 

0

 

76

18

6

6

47

35

12

0

65

24

12

0

71

29

0

 

Природничо-екологічна компетенція

Предметно-практична

компетенція

Художньо-продуктивна  компетенція

Ігрова

компетенція

 

        В

Д

С

НН                    Н

        В

Д

С

НН                     Н

        В

Д

С

НН                      Н

             В

Д

С

НН                    Н

Рушничок

 

  31

37

25

7

69

31

0

0

0

38

38

24

0

31

31

38

Капітошка

 

0

59

35

5

0

59

29

   12

0

0

82

18

0

6

94

0

 

Сенсорно-пізнавальна

компетенція

Математична

компетенція

Мовленнєва

компетенція

 

 

        В

Д

С

НН                       Н

        В

Д

С

НН                    Н

        В

Д

С

НН                        Н

 

 

 

 

Рушничок

 

38

31

13

18

0

38

31

31

0

44

34

22

 

 

 

 

Капітошка

 

0

0

94

6

0

0

89

12

0

0

94

6

 

 

 

 

Назва групи

Загальні  висновки

                   В

Д

С

Н

Рушничок

 

                   0

69

13

18

Капітошка

 

                   0

47

18

18

Загальні

показники

                   0

62

20

18

                                         

 

       Діагностичне  дослідження, проведене тільки на початку року (введення протиепідеміологічних заходів), згідно  кваліметричної моделі,  не дали змогу оцінити  реальні  результати. Згідно даних показників   загальний  рівень  компетенції  дітей  у групах «Рушничок» та «Капітошка» - достатній, але  в обох групах  є діти з низьким  рівнем. Це діти  з ООП.  Позитивним моментом є те, що  у групі «Рушничок» ще на початку року  виявлені високі показники  сформованості у дітей здоров’язбережувальної, соціально-комунікативної, природничо-екологічної, предметно-практичної, сенсорно-пізнавальної компетенції.

     У порівнянні  з показниками педагогічного обстеження  2018-2019н.р.,  простежується  зниження  відсотку дітей з високим рівнем підготовки на 37% (2019 р.-37%), але  підвищення  відсотку з достатнім  рівнем на  15% (2019р.- 47%),  підвищення  середнього рівня на 7% (2019р.- 13%), низького рівня на  15% (2019р.- 3%). (Додаток 13).   Загальний рівень  підготовки дітей до школи – достатньо-високий. Основні проблемні питання - це недосконалий  рівень сформованості деяких дітей мовленнєвої, математичної,  художньо-продуктивної, ігрової компетенцій (наявність  відсотку (8 %, 11%, 23%) низького рівня з даних розділів) (Додаток 14).