ДНЗ №8 "Червона квіточка" Соледарська ОТГ
Інклюзивна освіта

Інклюзія (включення) – процес збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному житті, в різних програмах.

Інклюзивна освіта- це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права діте на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивний освітній заклад – це заклад освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. 

Інклюзивна освіта базується на таких принципах:  Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень;  Кожна людина здатна відчувати і думати;  Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою;  Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки;  Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків;  Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників;  Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини;  Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідно до цього умов;  Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей;  Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів;  Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини;  Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною;  Подолання потенційних бар’єрів навчання.

У ДНЗ №8 функціонує одна інклюзивна група.

Основна мета:

Інтеграція (соціалізація , адаптація та корекція) дітей з особливостями розвитку в звичайному соціумі;

Завдяки спілкуванню з однолітками у дитини із ООП формується модель здорового повноцінного життя;

Створюються умови для соціальної адаптації та найбільш повного розкриття свого потенціалу.

 

Правила прийому до інклюзивної групи

 

Інклюзивні групи формують, як правило, станом на 1 вересня поточного року

Документи для зарахування дитини до інклюзивної групи

Зараховує дітей до інклюзивних груп директор ЗДО на підставі:

  • заяви батьків (осіб, які їх замінюють)
  • копії свідоцтва про народження дитини
  • медичної довідки лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, в якому спостерігається дитина, із зазначенням того, що вона здорова і може відвідувати ЗДО
  • «Карти профілактичних щеплень» (форма № 063/о).

 Додатково необхідно надати:

 висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

За наявності інвалідності необхідні копії:

медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності).

 Інклюзивні групи комплектують: з розрахунку не більш як троє дітей з ООП за віковими ознаками: одновіковими різновіковими з огляду на особливі освітні потреби дітей.

 

 

Нормативно-правова база  інклюзивної освіти

 

Закони України:

 

Акти Кабінету Міністрів України Накази Міністерств:

 

Накази Міністерства освіти та науки України:

  Листи Міністерства:

Лист МОН України № 1/9-539 від 08.08.2013 "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами"